ردیاب یا جی پی اس دستگاهی است که از طریق سیمکارت با ماهواره ارتباط دو طرفه برقرار می نماید و اطلاعات را به ماهواره ارسال و دریافت می نماید.