شرکت جیپیران بر روی محصولات نصب شدنی خود از جمله ردیاب های سیم دار سه روز تست رایگان به مشتریان ارائه می دهد. مشتریان می توانند با تست دستگاه به مدت سه روز درصورت عدم رضایت کالا را مرجوع نمایند.