سیم کارت های اپراتور ایرانسل بیشترین پوشش را در جاده های سطح کشور داشته و آنتن دهی قوی تری دارد. همچنین هنگام نصب ردیاب نیازی به تنضیماتی مانند برداشتن پین کد و… ندارد.