مختصات جغرافیایی در GPS

مختصات جغرافیایی چیست؟ این واژه ها را در استفاده از جی پی اس و ردیاب خودرو زیاد شنیده اید.

تصمیم داریم در این مقاله درباره این موضوع به شما مشتریان گرامی و خوانندگانی عزیز که برای اولین بار وارد سایت جیپیران می شوند، توضیحاتی بدهیم.

این مختصات است که مکان دقیق یک خودرو، وسیله و یا خود ما را در نقشه نشان می دهد.

مختصات جغرافیایی هر نقطه به وسیله طول و عرض جغرافیایی آن نقطه مشخص می شود.

طول جغرافیایی

همانطور که می دانید اگر زمین را به صورت یک کره کامل فرض کنیم، نصف النهارات دوایر مساوی هستند

که همگی در قطبین زمین یکدیگر را قطع کرده و در همه جا بر امتداد مدار های عمومی می باشد.

طول جغرافیایی هر نقطه عبارت است از زاویه دو سطحی که نصف النهار آن با نصل النهار مبدا تشکیل می دهد.

مبدا طول جغرافیایی، نصف النهار نقطه ای از زمین در انگلستان موسوم به (گرینویچ) می باشد

که طول جغرافیایی در این نقطه صفر است و نصف النهار سایر نقاط عالم نسبت به این نصف النهار سنجیده می شود.

بنابراین اگر کره زمین 360 درجه در نظر گرفته شود، طول جغرافیایی نصف النهار مبدا( گرینویچ) صفر

و سایر نقاط عالم 180 درجه شرقی و یا 180 درجه غربی تعیین می شود کلیه نصف النهار های کره زمین امتداد شمال حقیقی یا جغرافیایی را نشان می دهند.

طول و عرض جغرافیایی در استفاده از جی پی اس

مختصات ها و عرض جغرافیایی

با توجه به کروی بودن زمین، مدارات دوایر موازی هستند که بر خط فرضی محور زمین عمود می باشد،

سطح مدار هر چه به قطبین زمین نزدیکتر شود کوچکتر خواهد بود و خط استوا بزرگترین مدار کره زمین است.

عرض جغرافیایی هر نقطه عبارتست از زاویه ای که قائم آن نقطه با سطح استوا می سازد.

(قائم هر نقطه خطی است که از آن نقطه به مرکز زمین وصل می شود)

مبدا عرض جغرافیایی سطح استوا می باشد یعنی عرض جغرافیایی تمام نقاطی که روی خط استوا می باشند،

صفر است و مدار های سایر نقاط عالم نسبت به این سطح سنجیده می شوند.

بنابراین اگر یک طرف کره زمین 180 درجه در نظر گرفته شود، عرض جغرافیایی خط استوا صفر و سایر نقاط عالم 90 درجه شمالی و 90 درجه جنوبی تعیین می شود.

اندازه گیری آن

جهت اندازه گیری مختصات جغرافیایی بر روی نقشه علاوه هایی وجود دارد که برای به دست آوردن مختصات جغرافیایی مورد استفاده قرار می گیرند

ابتدا به علاوه هایی را که نقطه در بین آن ها قرار گرفته روی نقشه پیدا کرده و به هم وصل می کنیم و امتداد می دهیم.

در کنار به علاوه های حاشیه نقشه مقدار طول و عرض جغرافیایی نوشته شده است که در نقشه ها با مقیاس مختلف فواصل قوسی (زاویه ای) آن ها فرق می کنند.

به طور مثال در روی نقشه 1/50000 فواصل به علاوه ها 5 دقیقه است.

با توجه به اینکه فاصله بین دو نصف النهار متوالی روی نقشه 1/50000 برابر با 5 دقیقه که معادل 300 ثانیه می باشد.

از طریق واسطه یابی به نسبت فاصله نقطه مورد نظر از نصف النهار که دارای طول جغرافیایی کمتری می باشد

را تعیین نموده و افزایش طول را محاسبه نموده و به طول جغرافیایی نصف النهاری که دارای طول جغرافیایی کمتری می باشد اضافه می کنیم

تا طول جغرافیایی نقطه مورد نظر به دست آید و به همین ترتیب عرض جغرافیایی نقطه را می توان به دست آورد.

باید توجه اشت که کل کره زمین 360 درجه و هر درجه 60 دقیقه و هر دقیقه 60 ثانیه می باشد.

چون محیط خط استوا برابر با 360 درجه می باشد و در مدت 24 ساعت، یک بار از جلوی خورشید عبور می کند.

با یک محاسبه ساده مشخص می شود در هر ساعت 15 درجه از قوس استوا از مقابل خورشید عبور می کند

بنابراین نتیجه می گیریم در صورتی که ساعت نقطه مورد نظر از ساعت مبدا (گرینویچ) جلوتر باشد طول جغرافیایی شرقی و در صورتی که ساعت از مبدا عقب تر باشد، طول جغرافیایی غربی خواهد بود.

گروه فنی و مهندسی جییپران

جی پی اس ردیاب جیپیران

جیپیران توزیع کننده با کیفیت ترین ردیاب جی پی اس های مختلف نظیر ردیاب ماشین، آهنربایی، شخصی و حیوانات در سراسر ایران است.

ما همه چیز هایی که لازم است را مهیا کردیم نرم افزار قوی، سخت افزار با کیفیت، پشتیبانی مستمر و ضمانت نامه معتبر.

اگر به جی پی اس ردیاب نیاز داشتید فقط کافیست با تیم فروش گروه فنی و مهندسی جیپیران تماس بگیرید.

ما همه جوره پشت دستگاه و نرم افزاری که ارائه می دهیم هستیم.

فروش ضبط ماشین

لوازم جلوبندی