برای این کار می بایست با شرکت هایی که کار خدمات نصب جی پی اس را بصورت حرفه ای انجام می دهند تماس گرفته تا آن ها با اعزام نیروی متخصص خود و هماهنگی های لازمه با شما خودرویتان را گشته تا آن را پیدا نماید. این کار قطعا شامل هزینه خواهد بود که از طرف شرکت تعیین می شود.