مدل های بیسیم و آهنربایی با میزان ماندگاری و شارژ دهی باتری دستگاه گزینه ی بسیار مناسبی خواهند بود.