به دلیل نوسانات بالای برقی موتورسیکلت و لرزش های آن توصیه می شود که از نصب رله قطع کن بر روی موتورسیکلت خودداری کنید.