در این رابطه در سوال های قبلی به برخی نکات و عوامل تاثیرگذار در قیمت ردیاب اشاره شد که در اینجا باز هم بطور خلاصه به سه اصل مهم و اساسی سخت افزار، نرم افزار و شرکت پشتیبانی جی پی اس تاکید میکنیم که در هنگام خرید به آن توجه کنید.