معمولا قیمت همیشه در اولویت است اما برای خرید ردیاب اینطور نیست و از نظر کارشناسی، نرم افزار و پشتیبانی و سخت افزار قطعا مهمترین نکات در خرید ردیاب خودرو می باشند.