بالا 99 درصد ردیاب های بازار سیم کارتی هستند و بدون سیم کارت هیچ کاربردی ندارند. سیم کارت در ردیاب های سیم کارتی نقش محوری دارد دقیقا مثل سیم کارت برای گوشی های تلفن همراه که درصورت نبود سیم کارت، کاربردی چندانی ندارند.