سرویس مکان مبنا (LBS) به انگلیسی: Location-based service یک سرویس اطلاعاتی است که امروزه کاربرد های مختلفی به عنوان اطلاعات به دست آمده از موقعیت جفرافیایی برای مصارف سرگرمی و امنیتی در شبکه های اجتماعی در گوشی های موبایل و از طریق شبکه تلفن همراه مورد استفاده واقع می شود. سیستم LBS یک سیستم بسیار مهم و حیاتی است و نقاط کور را به خوبی پوشش می دهد. در زمانیکه ارتباط دستگاه با ماهواره قطع می شود سیستم lbs بصورت اتوماتیک جایگزین سیستم جی پی اس در دستگاه شده و اطلاعات رو از طریق نزدیک ترین دکل ارسال می کند. این سیستم موقعیت رو بصورت حدودی نمایش می دهد.