به ردیابی و دریافت لحظه ای اطلاعات دستگاه توسط کاربر و نمایش آن به کاربر بر روی تلفن همراه یا کامپیوتر ردیابی آنلاین می گویند. کاربر با نصب اپلیکیشن دستگاه روی گوشی خود یا وارد شدن به وبسایت ردیابی دستگاه می تواند این اطلاعات را به صورت لحظه ای دریافت کند.