به ردیابی دستگاه از طریق ارسال پیامک به شماره سیم کارت دستگاه ردیابی آفلاین گفته می شود.این روش به دلیل ساده بودن و دسترسی سریع تر از محبوبترین روش های متداول ردیابی می باشد.