اگر سیم کارت از دستگاه جدا و یا اتصالات دستگاه قطع شده باشد و با شماره گیری سیم کارت، دستگاه نیز خاموش باشد قطعا نمیتوان موقعیت جدیدی از دستگاه به دست آورد.