برای انجام اینکار هیچ گونه محدودیتی وجود نداره و شخص در هرنقطه ای از دنیا که باشد می تواند از طریق نرم افزار و یا پیامک خودروی خود را خاموش نماید.