اولین تفاوت اصلی آن ها در بیسیم بودن و سیم دار بودن آنهاست. مدل های آهنربایی نیاز به نصب ندارند و برای تامین برق مورد نیاز خود از باتری داخلی تعبیه شده در خود تغذیه می کنند درمقابل مدل های سیم دار برای تامین برق مورد نیاز خود می بایست از باتری خودرو یا موتورسیکلت و.. تغذیه نمایند.