برای ردیابی کانتینر بهترین پیشنهاد مدل های بیسیم و آهنربایی می باشند. مدل GP023A شرکت جیپیران باتوجه به کارایی بالا دستگاه و ماندگاری بالای باتری آن بهترین گزینه برای ردیابی کانینر می باشد.