توصیه ما خرید شارژ مستقیم و پولی برای سیم کارت دستگاه است. در این روش شما می توانید از طریق ارسال دستورات پیامکی به دستگاه وضعیت خودروی خود را چک کنید و همچنین از طرف دستگاه هشدار هایی را نیز دریافت کنید.