خیر سیستم جی پی اس هیچگونه آسیبی به وسایل نقلیه اعم از خودرو و یا موتورسیکلت وارد نمی کند.