بله این هشدار هم از طریق نرم افزار و هم از طریق پیامک قابل تنظیم است. برای تنظیم این هشدار به کانال تلگرامی جیپیران مراجعه و ضمن عضویت، از تمامی آموزش های نرم افزار Tracksolid Pro بهره مند شوید.