بله قطعا امکان پذیر است. برای این کار کافیست با شرکت مربوطه که محصول ردیابی خود را از آن خریداری نموده اید تماس فرمایید و از آن ها درخواست کنید تا جهت انجام این کار اقدام کنند. درصورتیکه شرکت مربوطه در دسترس نبوده و یا اطلاعات تماس آن ها را جهت انجام این کار فراموش نموده اید میتوانید با شماره پشتیبانی تماس گرفته تا درصورت بررسی های لازم توسط تیم فنی جهت انجام کار اقدامات لازمه صورت گیرد.