بله معمولا تمام نصب ها با هماهنگی و رزرو قبلی صورت می گیرد. هزینه مربوطه معمولا برحسب مسافت محاسبه می شود (این هزینه مربوط به نصاب می باشد)