بله، ردیاب های جیپیران قابلیت نصب بروی انواع موتورسیکلت سبک و سنگین را دارا می باشند