کنترل خودروهای دولتی

کنترل خودروهای دولتی برای پیشبرد اهداف یک سازمان ضروری است.

باعث آن میشود که آن بخش دولتی وظایف خود را به درستی انجام دهد، زیرا نظارت خواهد شد.

یک مرکز کنترل کاملا زیر نظر می گیرد که از اتومبیل های دولت که مطلق به مردم است برای پیشبرد اهداف کشور استفاده شود.

همه چیز از جزئیات کوچک آغاز می شود اگر هر کار کوچکی منظم و درست انجام گردد نتیجه آن کشوری پیشرفته خواهد بود.

اینکه یک مدیر از مختصات جغرافیایی وسایل نقلیه سازمان خود آگاه باشد، می تواند تصمیم های مدیریتی بهتری بگیرد.

بر اساس تحقیقات و اطلاعات جمع آوری شده ما به این نتیجه رسیدیم که شرکت های دولتی باید روی موارد زیر مدیریت و کنترل داشته باشند:

  1. نحوه نظارت بر زمان ورود و خروج خودروها به شرکت و مسیرهای رانندگی در جاده.
  2. نحوه نظارت بر رفتار رانندگی خودرو دولتی، پرهیز از رفتار غیرقانونی ناظر بر خودروها (نظارت بر سرعت، مسیر رانندگی و محدوده) و اطمینان از ایمنی.
  3. نحوه بهبود سطح عملکرد و بهبود راندمان کاری کسانی که از اتومبیل های شرکت استفاده می کنند.
  4. ثبت زمانی که برای هر کاری که انجام میشود، مدت زمانی که خودرو در یک ماموریت است.

ردیاب خودرو برای نظارت موارد بالا

کنترل خودروهای دولتی با جی پی اس جیپیران

برای غلبه بر مشکلات فوق و بهبود مدیریت و کنترل رانندگان و خودروها، از ردیاب ماشین با کمک فناوری ماهواره GPS، فناوری اطلاعات موقعیت جغرافیایی GIS، شبکه ارتباطی کامپیوتری و تحلیل داده ها به عنوان روشی برای تعیین موقعیت خودرو استفاده می شود.

و شبکه ارتباطی تلفن همراه عمومی (GSM) برای تحقق انتقال اطلاعات بین خودرو و مرکز.

ردیاب کوچک ماشین می تواند الزامات عملکردی زیر را برآورده کند:

  • مدیریت خودرو: با توجه به مکان یاب GPS، مسیر حرکت خودرو را می توان با جزئیات ثبت کرد و مسیر عملیات را می توان بررسی و ردیابی کرد، به طوری که برای نظارت بر مسیر رانندگی، متوجه کنترل معقول اتومبیل توسط بخش کنترل و ارائه راهنمایی به راننده خواهد شد.
  • آمار و تجزیه و تحلیل اطلاعات: بخش مدیریت و کنترل می تواند به طور خودکار آمار و تجزیه و تحلیل اطلاعاتی را که از هر وسیله نقلیه منتقل می شود از نظر سرعت و مسافت پیموده شده بر اساس سیستم مدیریتی دریافت کند و رفتار رانندگی وسیله نقلیه را کنترل کند.
  • خدمات نظارت و بهره برداری: شفافیت مدیریت و کنترل و عملکرد عملیات را بهبود می بخشد و در نتیجه کارایی خودروهای دولتی و افراد را افزایش می دهد.
  • 4. خدمات امنیتی: برای کاهش خطرات و ضررهای اقتصادی خودرو و راننده آن، هشدارهای خودکار و دستی برای موارد اضطراری، خرابی های مکانیکی خودرو و اتفاقات ناگهانی ارائه می دهد.

کنترل خودروهای دولتی به کمک جی پی اس

چند ردیاب و یک اکانت یا حساب

قطعا هیچ مدیر سازمان دولتی این را نمی خواهد که کارمندان او که کارکنان دولت هستند از وسایل نقلیه سازمان برای کار هایی به جز ماموریت های سازمان استفاده کنند.

آن ها می خواهد اگر این اتفاق رخ می دهد به شرطی باشد آن ها باخبر باشند.

این سیستم جی پی اس ماشین امکان می دهد یک مدیر سازمان ثانیه به ثانیه از محل خودرو ها مطلع باشد.

ردیاب کمک می کند یک مدیر بداند که یک خودرو چرا در محلی که باید باشد، نیست.

و یا چرا کارمندان او کوتاهی کرده اند، در یک جا بدون هماهنگی در زمان کاری توقف بسیار طولانی داشته اند و غیره.

خب مسلما نبود نظارت دقیق باعث می شود که کارمندان شیطنت هایی انجام دهند که در طول زمان باعث آسیب دیدن یک سازمان خواهد شد.

گروه فنی و مهندسی جیپیران با یک سامانه ردیابی خودرو کاملا به روز آماده خدمت رسانی ویژه به سازمان های دولتی است.