جی پی اس کامیون

جی پی اس کامیون جی پی اس کامیون وسیله ای بسیار کوچک که امکان دسترسی به مکان کامیون را از هر فاصله ای به مالک آن می دهد. برای مشاغلی که ناوگان وسایل نقلیه بزرگ در جاده ها دارند، امکان یافتن مکان وسایل نقلیه و رانندگان بهترین راه برای بهبود کارایی تجارت آنها است. برای چنین مشاغلی، داشتن اطلاعات دقیق در مورد مکان وسایل نقلیه، زمان حرکت و رسیدن، و مصرف سوخت بسیار مهم است. ردیاب GPS نه تنها تمام … ادامه خواندن جی پی اس کامیون