جی پی اس ماهواره ای

توضیحات کلی درباره جی پی اس ماهواره ای: حرکت مطمئن در فضاهای باز بستگی زیادی به مهارت های انسان در ناوبری دارد.

توانایی و قابلیت های گسترده جی پی اس ردیاب اتومبیل طیف متنوعی از کاربرد های آن را فراهم کرده است.

استفاده از جی پی اس در ناوبری در شهر ها، جاده ها، طبیعت، نقشه برداری و هر نوع گردش تفریحی و مسافرتی، همگی بخشی از زمینه های استفاده از Gps میباشند.

سیستم موقعیت جهانی یا همون Gps یک سیستم ماهواره ای مورد استفاده در ناوبری است

که امکان تعیین موقعیت فرد و وساسایل نقلیه را در تمام 24 ساعت شبانه روز از هر مکانی که بر روی زمین و هر نوعی هوایی فراهم میسازد.

یک ردیاب کوچک جی پی اس از گروهی از ماهواره های ناوبری سیگنال هایی را دریافت می کند

موقعیت را محاسبه می نماید و ارقامی (مختصات) را بر روی نمایشگر به نمایش می گذارد این مختصات مشخص می کند که شخصی یا خودرو در کجا قرار گرفته است.

فایده استفاده از ردیاب

جی پی اس ماهواره ای اتومبیل

فایده استفاده از ردیاب جی پی اس در امور اوبری این است که موقعیت شخص یا وسایل نقلیه به دقت شناسایی می شود.

در بیشتر مواقع زمانی که با نقشه، قطب نما و ارتفاع سنج به ناوبری پرداخته می شود، موقعیت تقریبی مشخص می گردد اما ردیاب خودرو یا هر گیرنده جی پی اس دیگر حدس و گمان را به یقین تبدیل می کند.

این وسیله موقعیت را بر روی نقشه با خطای کمتر از 3 تا 5 متر نشان خواهد داد.

ناوبری با جی پی اس ماهواره ای از کار های هیجان انگیز است اما محدودیتی هایی را نیز در بر دارد.

مانند تلفن همراه سیگنال های ماهواره ای از پوشش گیاهی انبوه، صخره ها و… عبور نمی کند.

اما بهترین استفاده ای که از یک گیرنده ردیاب Gps می توان کرد آن است که به عنوان مکملی برای زیر نظر داشتن تلقی شود.

بنابراین نباید ابزار ها و روش هایی که تاکنون بدون استفاده از جی پی اس ماهواره ای به کار گرفته شده رها شوند مانند مراقبت فیزیکی.

ردیاب جی پی اس ماهواره ای

موضوعی که است این که از جی پی اس ماهواره ای برای کار های بیزینسی می توان استفاده زیادی کرد.

در کنار آن می توان برای مراقبت و حفاظت از خودرو و کودکان یا سالمندان نیز استفاده نمود.

یک نظارت دقیق از راه دور برای مراقبتی خاص در کنار حواس جمعی.

در زندگی های شهری که انسان ها کلی گرفتاری و سر شلوغی دارند باید از چیزی برای مراقبت از دارایی و عزیزان خود کمک بگیرند.

ما در گروه جیپیران هر مدل ردیاب جی پی اس که به شما کمک کند را دارا هستیم.